stichting groen Cronesteyn

Voor een mooi, open en biodivers polderpark

Stichting Groen Cronesteyn heeft nu een eigen website: www.groencronesteyn.nl

In maart 2020 is Stichting Groen Cronesteyn opgericht. De stichting is een platform voor mensen die de natuur en het landschap van Polderpark Cronesteyn willen verbeteren en beschermen. Het park heeft een mooi oud cultuurlandschap en bijzondere natuur, maar die staat wel onder druk. Stichting Groen Cronesteyn gaat zich sterk maken voor het behoud van de grutto in het park, voor de bijzondere planten in de moerastuin, voor schoon water en bovenal voor een mooi, open park waar mensen graag van de natuur komen genieten.
SGC wordt een gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen en gaat ook activiteiten ondernemen om mensen bij het park te betrekken. We willen dat de gemeente Cronesteyn goed beheert. Daar zullen we met vrijwilligers graag bij helpen.

Coronasteyn
Juist nu zien we hoe belangrijk Polderpark Cronesteyn (sinds kort ook bekend als ‘Coronasteyn’...) voor de mensen in Leiden en omgeving is: een gevarieerd, groen, ruim gebied pal naast de stad, met recreatiemogelijkheden voor iedereen. Maar om te zorgen dat Cronesteyn mooi blijft, inclusief de flora en fauna, is het wel nodig dat we ons allemaal aan de spelregels van het park houden. Dus alleen vissen waar het mag (nou ja, waar het gedoogd wordt), geen vogels verstoren, de hond alleen (los) laten lopen waar dat toegestaan is, geen rommel achterlaten en rekening houden met andere bezoekers.
De eerste fysieke actie van de stichting was het plaatsen van een niet te missen bord en extra hek op het bruggetje naar het weidevogelgrasland. Het is uiteraard verboden de vogels te storen in het broedseizoen, maar het bordje van de gemeente werd helaas nogal eens genegeerd.

Doelen van Stichting Groen Cronesteyn
De stichting heeft een aantal concrete en algemenere doelen. De voornaamste zijn:
* meer weidevogels door beter beheer en betere inrichting van de graslanden;
* gezond, helder water door beter waterbeheer;
* het bevorderen van de biodiversiteit in het park (denk ook aan insecten, paddestoelen en moerasplanten);
* mensen bij het park betrekken, o.a. door voorlichting en activiteiten;
* behoud van het historische landschap;
* een mooi, schoon en open park dat goed beheerd wordt, dus in overeenstemming met het nieuwe beheerplan.


De stichting en de vereniging
SGC is de opvolger van Vereniging Vrienden van Polderpark Cronesteyn, die niet meer actief is. De VVPC zal dan ook een opheffingsvergadering houden zodra de maatregelen in verband met het coronavirus dat toelaten. Bent u lid van de VVPC en wilt u bij deze vergadering zijn? Neem dan contact op met Johan Hogendoorn, vvpc@ziggo.nl.

Contact
Wilt u een bijdrage leveren als donateur of vrijwilliger van de stichting? Meld u aan via www.groencronesteyn.nl. Het richtbedrag voor donaties is 25 euro per jaar. Meer is natuurlijk van harte welkom; en als 25 euro voor u te veel is, mag minder ook. Aan de ANBI-status wordt gewerkt.
Stichting Groen Cronesteyn zal zo snel mogelijk een eigen site ontwikkelen; voorlopig komt de informatie op deze pagina.

Bestuur
Voorzitter: Corinna Vermeulen
Secretaris: Kees Vertegaal
Penningmeester: Johan Hogendoorn
Algemene bestuursleden: Tineke Mook, Sjaak van der Geijn, Dirk Jan Binnendijk

Statuten
Klik op de link om de statuten van Stichting Groen Cronesteyn in te zien. 

                                     naar boven    omhoog